Necessitats de les dones gitanes víctimes de violència masclista

Aquesta Diagnosi Interseccional de les necessitats de les dones gitanes víctimes de la violència de masclista i el seu abordatge des dels serveis
de la xarxa d’atenció: estudi exploratori sobre el viatge de les Dones Romanís que abandonen situacions de violència masclista a Catalunya.